Navigation: Last copies
Categories

Subscribe to our Catalogue

You can sign up for our Newsletter after Log in

Our friends
Last copies

 Page  /87  Next

--Ten jeszcze jeden okruch Ukrainy-107
Author: Wasyl Stus ; wybrał i przełożył Andrzej Nowak ; wstępem opatrzył Włodzimierz Mokry.
Publisher: Wydawnictwo "Szwajpolt Fiol"
Place of publication: Kraków
Year of publication: 2011
Description: Wyd. 1. 200 p.; 21 cm.
ISBN: 9788362454013
Series: Biblioteka Fundacji św. Włodzimierza; tom XVI
Annotation: Parallel Polish and Ukrainian text.
Id: M/14/03/79
Categories: Ukrainian,
Poetry,
Ucrainica

"Budżet rolny" a konkurencyjność polskiego rolnictwa-105
Author: Stanisław Lenkiewicz, Bartłomiej Rokicki, Barbara Wieliczko ; redakcja naukowa: Barbara Wieliczko.
Publisher: Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy
Place of publication: Warszawa
Year of publication: 2014
Description: Wyd. 1. 128 p.: tables, graphs; 24 cm.
ISBN: 9788376584904
Series: Konkurencyjność Polskiej Gospodarki Żywnościowej w Warunkach Globalizacji i Integracji Europejskiej; nr 111
Annotation: Polish text.
Id: M/15/04/1

"Duże dzieło sztuki"-97
Subtitle: sztuka instalacji: autentyzm, zachowanie, konserwacja
Author: Monika Jadzińska.
Publisher: Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych "Universitas"
Place of publication: Kraków
Year of publication: 2012
Description: Wyd. 1. 460 p.; 24 cm.
ISBN: 9788324216932
Annotation: English summary.
Id: M/14/03/1

"Kwach"-103
Title: "Kwach"
Subtitle: zapiski sztabowe Danuty Waniek
Author: [redaktor Joanna Miecugow].
Publisher: Polska Oficyna Wydawnicza "BGW"
Place of publication: Warszawa
Year of publication: 1995
Description: Wyd. 1. 170 p.; 24 cm.
ISBN: 8370666582
Id: M/12/10/11/27

"Łączka"-105
Title: "Łączka"
Subtitle: poszukiwania i identyfikacja ofiar terroru komunistycznego pochowanych na warszawskich Powązkach
Author: Karolina Wichowska.
Publisher: Instytut Pamięci Narodowej
Place of publication: Warszawa
Year of publication: 2016
Description: Wyd. 2. uzupełnione. 176 p.: table, photos; 21 cm.
ISBN: 9788376299471
Annotation: Polish text.
Id: M/17/01/9

"Mae Afiny tut - nazvau ikh Bandarami"-
Subtitle: profesorowi Aleksandrowi Barszczewskiemu na 80-lecie
Author: redakcja naukowa: Mikołaj Timoszuk i Mikołaj Chaustowicz.
Publisher: Katedra Białorutenistyki Uniwersytetu Warszawskiego
Place of publication: Warszawa
Year of publication: 2010
Description: Wyd. 1. 440 p. ; 25 cm.
ISBN: 9788360951064
Series: Acta Albaruthenica, ISSN 1898-8091, vol. 10, 2010
Annotation: Articles in Belarusian, Polish, Russian and Ukrainian (1).
Id: m/12/11/15/1

"Malwina" czyli głos i pismo w powieści-105
Author: Ewa Szary-Matywiecka.
Publisher: Instytut Badań Literackich PAN
Place of publication: Warszawa
Year of publication: 1994
Description: Wyd. 1. 142 p.; 24 cm.
ISBN: 8385605339
Id: M/12/10/11/30
Categories: Literary Studies

"Nie umieram bohatersko, ale żyję w pracy i trudzie"-99
Subtitle: listy ks. Stanisława Żuka z lat 1944-1983: wybór źródeł
Author: wstęp, wybór i opracowanie: Edyta Chrzanowska, Adam Szot.
Publisher: Instytut Pamięci Narodowej - Oddział w Białymstoku
Place of publication: Białystok
Year of publication: 2014
Description: Wyd. 1. 760 p.: photos; 22 cm.
ISBN: 9788362357291
Series: Seria Wydawnicza Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej w Białymstoku; tom 19
Annotation: Polish text.
Id: M/16/01/1

"O jedną i niepodzielną Polskę"-120
Subtitle: powstanie styczniowe oczami rzeźbiarza Józefa Brzostowskiego
Author: Stanisława Link-Lenczowska.
Publisher: Zamek Królewski na Wawelu
Place of publication: Kraków
Year of publication: 2008
Description: Wyd. 1. 43 p.: photos; 14 cm.
ISBN: 9788388476754
Id: M/12/10/11/37

"Poetik und Hermeneutik"-106
Subtitle: bibliografia zawartości tomów I-XVII
Author: Roman Mnich, Natalia Pawluch.
Publisher: Stowarzyszenie "tutajteraz"
Place of publication: Siedlce
Year of publication: 2012
Description: Wyd. 1. 71 p.; 24 cm.
Series: Colloquia Litteraria Sedlcensia; Studia Minora, ISSN 2081-3546; vol. IV
Id: M/14/07/1

"Pro cn. Plancio" et "Pro c. Rabirio Postvmo" la Transmission des Textes-
Author: par Elżbieta Olechowska.
Publisher: Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo
Place of publication: Wrocław
Year of publication: 1984
Description: Wyd. 1. 112 p.; 24 cm.
ISBN: 8304013576
Series: Archiwum Filologiczne; nr XLI
Id: M/12/10/11/43
Categories: Literary Studies

"Przed złotym czasem"-96
Subtitle: szkice o poezji i pieśni patriotyczno-wojennej lat 1908-1918
Author: Andrzej Romanowski.
Publisher: Społeczny Instytut Wydawniczy "Znak"
Place of publication: Kraków
Year of publication: 1990
Description: Wyd. 1. 364 p.; 20 cm.
ISBN: 8370061257
Id: M/12/10/11/45
Categories: Literary Studies

"Rozdeptane na chwałę bożą--"-99
Author: Małgorzata Sokołowska.
Publisher: Wydawnictwo "Marpress"
Place of publication: Gdańsk
Year of publication: 1995
Description: Wyd. 1. 89 p.; 21 cm.
ISBN: 8385349510
Id: M/12/10/11/47

"Ruch anarchistyczny na ziemiach polskich zaboru rosyjskiego w dobie rewolucji 1905-1907"-100
Author: Tadeusz Szczepański.
Publisher: Wydawnictwo "Inny Świat"
Place of publication: Mielec
Year of publication: 2000
Description: Wyd. 1. 52 p.: photos; 20 cm.
ISBN: [Without ISBN]
Id: M/12/10/11/48

"Swoi" i "obcy" na Górnym Śląsku-
Subtitle: z problematyki stosunków etnicznych
Author: pod redakcją Kazimiery Wódz.
Publisher: Wydawnictwo "Śląsk"
Place of publication: Katowice
Year of publication: 1993
Description: Wyd. 1. 152 p.
ISBN: 8385831010
Id: M/12/10/11/55
Categories: Silesiana

"Szkoła ukraińska" w romantyzmie polskim-107
Subtitle: szkice polsko-ukraińskie
Author: pod redakcją Stanisława Makowskiego oraz Urszuli Makowskiej i Małgorzaty Nesteruk.
Publisher: Wydział Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego
Place of publication: Warszawa
Year of publication: 2012
Description: Wyd. 1. 652 p.: ill.; 24 cm.
ISBN: 9788362100781
Annotation: Articles in Polish and Ukrainian.
Id: M/16/02/1

"W twórczym marszu wsi polskiej do socjalizmu"-108
Subtitle: wizerunek wsi w plakacie okresu realizmu socjalistycznego: katalog wystawy, 10 czerwca - 15 października 2006 r.
Author: [tekst katalogu: Hanna Ignatowicz].
Publisher: Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego
Place of publication: Szreniawa
Year of publication: 2006
Description: Wyd. 1. 37 p.: ill.; 21 cm.
ISBN: 8386624485
Id: M/12/10/11/64

"Wyrażać niewyrażalne"-106
Subtitle: analiza językowo-stylistyczna tetralogii Jezus z Nazarethu Romana Brandstaettera
Author: Karolina Ruta.
Publisher: Żydowski Instytut Historyczny im. Emanuela Ringelbluma
Place of publication: Warszawa
Year of publication: 2013
Description: Wyd. 1. 276 p.; 21 cm.
ISBN: 9788361850656
Id: M/15/02/1

"Zeszyt roboczy" Generała Anoszkina-
Subtitle: 9-16 grudnia 1981 r.
Author: opracowanie redakcyjne Barbara Stefańczak.
Publisher: Instytut Studiów Politycznych PAN
Place of publication: Warszawa
Year of publication: 1998
Description: Wyd. 1. 59 p.; 21 cm.
ISBN: 8386759674
Id: M/12/10/11/70

"Życie serca"-107
Subtitle: duch-dusza-ciało i relacja Ja-Ty w literaturze i kulturze rosyjskiej XX-XXI wieku
Author: redakcja: Maria Cymborska-Leboda.
Publisher: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej
Place of publication: Lublin
Year of publication: 2012
Description: Wyd. 1. 487 p.: photos; 24 cm.
ISBN: 9788377842126
Series: Rossica Lublinensia; tom VII
Annotation: Articles in Russian and Polish; English/Russian/Polish summaries.
Id: M/14/06/3


 Page  /87  Next


Inquiry
0 items
  Total:
Catalogues

This site uses cookies. Accept to continue. Find out more

Sklepy internetowe projektowanie - infotex