Navigation: Last copies
Categories

Subscribe to our Catalogue

You can sign up for our Newsletter after Log in

Our friends
Last copies

 Page  /49  Next

"Bella gerant alii, tu, felix Austria, nube!"-106
Subtitle: Habsburgowie w twórczości Karla Vocelki
Author: Rafał Kozak ; redakcja tomu: Roman Mnich.
Publisher: Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach
Place of publication: Siedlce
Year of publication: 2014
Description: Wyd. 1. 343 p.; 24 cm.
ISBN: 9788393738809
Series: Colloquia Litteraria Sedlcensia, ISSN 2081-3295; Tom XII
Annotation: Polish text.
Id: M/18/01/14

"Budżet rolny" a konkurencyjność polskiego rolnictwa-105
Author: Stanisław Lenkiewicz, Bartłomiej Rokicki, Barbara Wieliczko ; redakcja naukowa: Barbara Wieliczko.
Publisher: Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy
Place of publication: Warszawa
Year of publication: 2014
Description: Wyd. 1. 128 p.: tables, graphs; 24 cm.
ISBN: 9788376584904
Series: Konkurencyjność Polskiej Gospodarki Żywnościowej w Warunkach Globalizacji i Integracji Europejskiej; nr 111
Annotation: Polish text.
Id: M/15/04/1

"Kwach"-103
Title: "Kwach"
Subtitle: zapiski sztabowe Danuty Waniek
Author: [redaktor Joanna Miecugow].
Publisher: Polska Oficyna Wydawnicza "BGW"
Place of publication: Warszawa
Year of publication: 1995
Description: Wyd. 1. 170 p.; 24 cm.
ISBN: 8370666582
Id: M/12/10/11/27

"Łączka"-105
Title: "Łączka"
Subtitle: poszukiwania i identyfikacja ofiar terroru komunistycznego pochowanych na warszawskich Powązkach
Author: Karolina Wichowska.
Publisher: Instytut Pamięci Narodowej
Place of publication: Warszawa
Year of publication: 2016
Description: Wyd. 2. uzupełnione. 176 p.: table, photos; 21 cm.
ISBN: 9788376299471
Annotation: Polish text.
Id: M/17/01/9

"Malwina" czyli głos i pismo w powieści-105
Author: Ewa Szary-Matywiecka.
Publisher: Instytut Badań Literackich PAN
Place of publication: Warszawa
Year of publication: 1994
Description: Wyd. 1. 142 p.; 24 cm.
ISBN: 8385605339
Id: M/12/10/11/30
Categories: Literary Studies

"Nie umieram bohatersko, ale żyję w pracy i trudzie"-99
Subtitle: listy ks. Stanisława Żuka z lat 1944-1983: wybór źródeł
Author: wstęp, wybór i opracowanie: Edyta Chrzanowska, Adam Szot.
Publisher: Instytut Pamięci Narodowej - Oddział w Białymstoku
Place of publication: Białystok
Year of publication: 2014
Description: Wyd. 1. 760 p.: photos; 22 cm.
ISBN: 9788362357291
Series: Seria Wydawnicza Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej w Białymstoku; tom 19
Annotation: Polish text.
Id: M/16/01/1

"O jedną i niepodzielną Polskę"-120
Subtitle: powstanie styczniowe oczami rzeźbiarza Józefa Brzostowskiego
Author: Stanisława Link-Lenczowska.
Publisher: Zamek Królewski na Wawelu
Place of publication: Kraków
Year of publication: 2008
Description: Wyd. 1. 43 p.: photos; 14 cm.
ISBN: 9788388476754
Id: M/12/10/11/37

"Pro cn. Plancio" et "Pro c. Rabirio Postvmo" la Transmission des Textes-
Author: par Elżbieta Olechowska.
Publisher: Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo
Place of publication: Wrocław
Year of publication: 1984
Description: Wyd. 1. 112 p.; 24 cm.
ISBN: 8304013576
Series: Archiwum Filologiczne; nr XLI
Id: M/12/10/11/43
Categories: Literary Studies

"Przed złotym czasem"-96
Subtitle: szkice o poezji i pieśni patriotyczno-wojennej lat 1908-1918
Author: Andrzej Romanowski.
Publisher: Społeczny Instytut Wydawniczy "Znak"
Place of publication: Kraków
Year of publication: 1990
Description: Wyd. 1. 364 p.; 20 cm.
ISBN: 8370061257
Id: M/12/10/11/45
Categories: Literary Studies

"Rozdeptane na chwałę bożą--"-99
Author: Małgorzata Sokołowska.
Publisher: Wydawnictwo "Marpress"
Place of publication: Gdańsk
Year of publication: 1995
Description: Wyd. 1. 89 p.; 21 cm.
ISBN: 8385349510
Id: M/12/10/11/47

"Rozliczanie" przeszłości-104
Subtitle: relacje polsko-żydowskie w tekstach kultury XX i XXI wieku
Author: pod redakcją Tadeusza Sucharskiego i Marty Murawskiej.
Publisher: Wydawnictwo Naukowe Akademii Pomorskiej
Place of publication: Słupsk
Year of publication: 2016
Description: Wyd. 1. 393 p.; 21 cm.
ISBN: 9788374672689
Annotation: Articles in Polish; English summaries.
Id: M/18/01/123

"Ruch anarchistyczny na ziemiach polskich zaboru rosyjskiego w dobie rewolucji 1905-1907"-100
Author: Tadeusz Szczepański.
Publisher: Wydawnictwo "Inny Świat"
Place of publication: Mielec
Year of publication: 2000
Description: Wyd. 1. 52 p.: photos; 20 cm.
ISBN: [Without ISBN]
Id: M/12/10/11/48

"Swoi" i "obcy" na Górnym Śląsku-
Subtitle: z problematyki stosunków etnicznych
Author: pod redakcją Kazimiery Wódz.
Publisher: Wydawnictwo "Śląsk"
Place of publication: Katowice
Year of publication: 1993
Description: Wyd. 1. 152 p.
ISBN: 8385831010
Id: M/12/10/11/55
Categories: Silesiana

"W twórczym marszu wsi polskiej do socjalizmu"-108
Subtitle: wizerunek wsi w plakacie okresu realizmu socjalistycznego: katalog wystawy, 10 czerwca - 15 października 2006 r.
Author: [tekst katalogu: Hanna Ignatowicz].
Publisher: Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego
Place of publication: Szreniawa
Year of publication: 2006
Description: Wyd. 1. 37 p.: ill.; 21 cm.
ISBN: 8386624485
Id: M/12/10/11/64

"Zeszyt roboczy" Generała Anoszkina-
Subtitle: 9-16 grudnia 1981 r.
Author: opracowanie redakcyjne Barbara Stefańczak.
Publisher: Instytut Studiów Politycznych PAN
Place of publication: Warszawa
Year of publication: 1998
Description: Wyd. 1. 59 p.; 21 cm.
ISBN: 8386759674
Id: M/12/10/11/70

"Żydowski Akropol" (Dawna dzielnica Rzeszowa)-
Author: [oprac. Adam Szela].
Publisher: Regionalne Towarzystwo Badań nad Historią Mniejszości Narodowych w Rzeszowie
Place of publication: Rzeszów
Year of publication: 1994
Description: Wyd. 1. 12 p.; 21 cm.
ISBN: [Without ISBN]
Annotation: Edition in Polish and English.
Id: M/12/10/11/72
Categories: English,
Judaica

(Nie)napisane arcydzieło-93
Subtitle: znaczenie Dziennika w twórczości Andrzeja Kijowskiego
Author: Agnieszka Tomasik.
Publisher: Wydawnictwo słowo/obraz terytoria
Place of publication: Gdańsk
Year of publication: 2009
Description: Wyd. 1. 314 p.; 23 cm.
ISBN: 9788374539623
Series: Wokół Literatury; tom 14
Id: M/15/04/2
Categories: Literary Studies

10 lat Polski w UE-106
Subtitle: osiągnięcia w gospodarce rolno-żywnościowej i na obszarach wiejskich
Author: [autorzy: Adam Poślednik ... et al.].
Publisher: Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA
Place of publication: Warszawa
Year of publication: 2014
Description: Wyd. 1. 113 p.: tables, graphs; 24 cm.
ISBN: 9788362282685
Annotation: Foreword, table of contents and summary parallel in Polish and English.
Id: M/18/01/1

2005-2015-105
Title: 2005-2015
Subtitle: zatrzymane w kadrze
Author: [tekst i opracowanie: Maria Ochman ; fotografie: Maciej Chojnowski ... et al.].
Publisher: Sekretariat Ochrony Zdrowia KK NSZZ Solidarność
Place of publication: Warszawa
Year of publication: 2015
Description: Wyd. 1. [unpaged]: photos; 30 cm.
ISBN: 9788392376811
Annotation: Polish text.
Id: M/16/01/2
Categories: Albums

24. Jewish Culture Festiwal in Krakow-96
Subtitle: 27.06.2014-06.07.2014
Author: [coordination: Joanna Banaś ... et al. ; English translation: Klara Laudańska].
Publisher: Jewish Culture Festival Society
Place of publication: Krakow
Year of publication: 2014
Description: Wyd. 1. 55 p.: photos; 23 cm.
ISBN: 9788393828517
Annotation: English edition.
Id: M/16/02/2


 Page  /49  Next


Inquiry
0 items
  Total:
Catalogues

This site uses cookies. Accept to continue. Find out more

Sklepy internetowe projektowanie - infotex